* Recollida selectiva

Por qué reciclar?    Todos debemos contribuir, como consumidores ó reciclado dos materiais que integran a nosa vida diaria. Preservar as materias e manter o equilibrio da natureza é unha obriga que temos que asumir.

Cómo separar?       No teu domicilio, clasifica o teu lixo e deposítao nalgunha das illas ecolóxicas dispostas polo Concello.

 

Mapa da recollida